" bir fikir sizi geleceğe taşır "

İthal Lisansı

İthal Lisansı

İthalatı, yerli üretici açısından haksız rekabete yol açabilecek bazı malların temininin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından kota koyularak  kısıtlanması uygulamasıdır.

Kota veya Tarife kontenjanı tahsisi yapılan ithalatçılara İthalat Genel Müdürlüğünce İthal Lisansı verilmektedir. İthal Lisansı Gümrük Giriş Beyannamesinin tescilinde ilgili Gümrük Müdürlüğünce aranmaktadır.

Gözetim Belgesi

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda artması halinde, ithalat işlemlerinin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafindan “Gözetim Belgesi” uygulamasi ile takip edilmesi sürecidir. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması bulunmamaktadir.

Kota Belgesi

Belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini belirtir.

Tarife Kontenjanı

Tarife kontenjanı; bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.


Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1246. Sk. 4/7 Cevizlidere / ANKARA
Mail : info@kocdanismanlik.com
Telefon   : 0 (312) 473 53 61 - 62
Telefon   : 0 (312) 473 52 25
Fax            : 0 (312) 473 52 26